Видавнича діяльність

Популяризуємо науковий імідж і висвітлюємо ваші дослідження у фахових збірниках наукових праць. Ми допомагаємо Вам розширювати можливості  наукової співпраці в Україні та за кордоном.

Ознайомтесь із нашими збірниками

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Збірник наукових праць індексується в міжнародних наукометричних базах даних 
Web of Sciense, Index Copernicus.

Внесений до категорії А переліку фахових видань України за спеціальностями:

051 «Економіка»;
071 «Облік і оподаткування»;
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
073 «Менеджмент»;
075 «Маркетинг»;
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
292 «Міжнародні економічні відносини».

Періодичність виходу –  6 разів на рік.

Мови публікації: українська, англійська.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Збірник наукових праць індексується в міжнародній наукометричній базі даних
Index Copernicus.

Попередня назва — «Вісник Університету банківської справи» (внесено до категорії Б переліку наукових фахових видань України за спеціальностями):

051 «Економіка»;
071 «Облік і оподаткування»;
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
073 «Менеджмент»;
075 «Маркетинг»;
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
232 «Соціальне забезпечення».

Періодичність виходу –  4 рази на рік.

Мови публікації: українська, англійська.

Необхідно більше інформації?

заповни цю форму

 

Цінуємо кожного Клієнта. Дбаємо, щоб Ви були задоволені результатом. Ми завжди відкриті до конструктивного діалогу.